Новости

Бухгалтерская доверенность

В хозяйственной деятельности предприятия используют доверенность (типовая форма М-2) на получение товарно-материальных ценностей (далее — ТМЦ). При этом получатель (представитель получателя) обязан документально подтвердить свои полномочия. Функции документа, подтверждающего полномочия, выполняет именно доверенность на получение ТМЦ. В данном документе указывается подпись представителя предприятия (заверенная подписями первых лиц предприятия и печатью), а также:

  • — должность и Ф.И.О. представителя;
  • — паспортные данные представителя;
  • — наименование получаемых ценностей;
  • — количество получаемых ценностей.

 

Статьи

  • Продажа товара через "третьи" руки (укр)

    Досить часто на практиці складається ситуація, коли товар передається одним підприємством (наприклад, «Аліна») на зберігання на склад іншому ( «Борис»), а під час зберігання підприємство «Аліна» продає його підприємству «Влад» (тобто через «треті руки»). У такому разі виникають запитання, яким чином оформити відпуск товару зі складу підприємства «Борис» підприємству «Влад» та як відобразити такі операції в обліку кожного підприємства? Розглянемо ці запитання в даній консультації.